wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 MAJ” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/92/2

Plakat propagandowy powstały w 1985 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„50-lecie strajku w ‚Sempericie'” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/64/2

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku na okoliczność 50. rocznicy strajku pracowników Polskich Zakładów Gumowych „Semperit” w Krakowie (marzec 1936 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„9 V 1945” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/72/1

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku na okoliczność Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności, obchodzonego w okresie PRL-u dnia 9 maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„Dzień Kobiet – 8 III” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia), Karo Jerzy | MPRL A-2/105/1

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku z okazji Dnia Kobiet.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„Dzień Kobiet 8 III” – plakat propagandowy

Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia), Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/36

Plakat propagandowy wydany w 1989 roku z okazji Dnia Kobiet.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„Lipiec 22” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/42/2

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski (22 lipca). Święto to ustanowiono w 1945 roku na pamiątkę rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Obchodzone było do 1989 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Międzynarodowy rok pokoju” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/71/2

Plakat propagandowy promujący Międzynarodowy Rok Pokoju, ogłoszony w 1986 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Ofensywa wyzwolenia – styczeń 1945” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/97/1

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku z okazji 40. rocznicy operacji wiślańsko-odrzańskiej (styczeń - luty 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„W styczniu zakwitła wiosna wolności” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/61

Plakat propagandowy wydany w 1989 roku z okazji rocznicy zdobycia Krakowa przez oddziały 1. Frontu Ukraińskiego w styczniu 1945 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„Dzień Wojska Polskiego” – plakat propagandowy

Karo Jerzy, Cieszyński A., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/113

Plakat propagandowy wydany w 1989 roku na okoliczność Dnia Wojska Polskiego, obchodzonego w okresie PRL-u dnia 12 października.