wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

X zjazd PZPR – „możliwości i perspektywy” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/23

Plakat propagandowy dotyczący X Zjazdu PZPR (29 czerwca – 3 lipca 1986).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

X Zjazd PZPR – „PZPR wierna robotniczej tradycji” – druk propagandowy

Mosiński Marek, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/109/2

Druk propagandowy z 1986 roku autorstwa przedstawiciela polskiej szkoły plakatu, Marka Mosińskiego, dotyczący X Zjazdu PZPR (29 czerwca – 3 lipca 1986 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

X zjazd PZPR – „doniosłe wydarzenie w życiu Partii Narodu i Państwa” – plakat propagandowy

Drukarnia Narodowa (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Gajewski Marceli | MPRL A-2/110/2

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku, dotyczący X Zjazdu PZPR (29 czerwca – 3 lipca 1986).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

XXVII Zjazd KPZR – „o pokojową przyszłość świata – o nowe horyzonty socjalistycznego rozwoju” – plakat propagandowy

Kosmaty Czesław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset | MPRL A-2/342/1

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku, dotyczący XXVII Zjazdu Komunistycznej Partiii Związku Radzieckiego (25 lutego - 6 marca 1986 r.).