wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„100 lat ruchu robotniczego w Polsce” – plakat propagandowy

Domański W., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/96/2

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku z okazji setnej rocznicy istnienia w Polsce ruchu robotniczego.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„100 rocznica pierwszego w Polsce masowego procesu przeciw socjalistom w Krakowie 1880-1980 – Ludwik Waryński” – plakat propagandowy

Prądzyński Bohdan, Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/267

Plakat propagandowy wydany w 1980 roku na okoliczność 100. rocznicy procesu trzydziestu pięciu socjalistów, w tym przedstawionego na plakacie Ludwika Waryńskiego. Proces ten odbył się w 1880 roku w Krakowie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„100 rocznica urodzin wielkiego patrioty i rewolucjonisty – Feliks Dzierżyński 11.IX.1877-20.VII.1926” – plakat propagandowy

Kornijasz Aleksander, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/250/1

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku z okazji 100. rocznicy urodzin Feliksa Dzierżyńskiego.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„100-lecie polskiego ruchu robotniczego” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Mosiński Marek | MPRL A-2/220/2

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku z okazji setnej rocznicy powstania Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat (1882 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„11 listopada 1918 – Rzeczpospolita Niepodległa” – plakat propagandowy

Grabowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/283

Plakat propagandowy z 1988 roku, wydany z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„11.XI.1918 – Rzeczpospolita Niepodległa” – plakat

Wrzos J., Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa | MPRL A-2/282

Plakat propagandowy z 1988 roku, wydany z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„12 października – Święto Ludowego Wojska Polskiego” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/209

Plakat propagandowy wydany w 1976 roku na okoliczność Dnia Wojska Polskiego, obchodzonego w okresie PRL-u dnia 12 października.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„160 rocznica urodzin Karola Marksa – 5.V.1978” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca | MPRL A-2/249

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku z okazji 160. rocznicy urodzin Karola Marksa.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„18 I 1945” – plakat propagandowy

Schneider Piotr, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/104/2

Plakat propagandowy z 1986 roku autorstwa słynnego grafika, Piotra Schneidera, wydany z okazji rocznicy zdobycia Krakowa przez oddziały 1. Frontu Ukraińskiego w styczniu 1945 r. Na plakacie przedstawiony został marsz. Iwan Koniew, ówczesny dowódca 1. Frontu Ukraińskiego. W tle znajduje się Barbakan.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1905 – 80 rocznica rewolucji” – plakat propagandowy

Jędrzejczak Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/306/1

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku z okazji 80. rocznicy wybuchu rewolucji 1905 - 1907.