wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/39/1

Powstała w 1987 roku reprodukcja plakatu upamiętniającego rewolucję październikową. Oryginalny plakat został wydany w 1981 roku z okazji 64. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1918 – 1988 – zawsze Polska” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/284

Plakat propagandowy z 1988 roku, wydany z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1918-1982 – 64 rocznica odzyskania niepodległości Polski” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset | MPRL A-2/356

Plakat propagandowy z 1982 roku, wydany z okazji 64. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na plakacie zacytowano fragment Dekretu Rady Komisarzy Ludowych RFSRR z 29 sierpnia 1918 r.: "Wszystkie układy i akty zawarte przez rząd b. Cesarstwa Rosyjskiego z rządami Królestwa Pruskiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego, dotyczące rozbiorów Polski, zostają zniesione niniejszym w sposób nieodwołalny". Pod cytatem napis: "Włodzimierz Lenin".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1923-1973 – w 50 rocznicę powstania krakowskiego” – plakat propagandowy

Pędziałek Leonard, Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/337/1

Plakat propagandowy wydany w 1973 roku na okoliczność 50. rocznicy zamieszek krakowskich, które miały miejsce 6 listopada 1923 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1943 Lekcja Stalingradzka” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Osakowski Zdzisław | MPRL A-2/304

Plakat propagandowy wydany w 1983 roku na okoliczność 40. rocznicy zakończenia bitwy pod Stalingradem (23 sierpnia 1942 - 2 lutego 1943 r.). Bitwa zakończyła się zwycięstwem ZSRR.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„1948-1988. Kongres Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej” – plakat

Prądzyński Bohdan, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakład Graficzny AGH (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/56/1

Plakat z 1988 roku, reklamujący wystawę zorganizowaną przez Muzeum Lenina i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1975 – 1917” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/308

Plakat propagandowy wydany w 1975 roku z okazji 58. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1978 – Szczęśliwego Nowego Roku” – plakat

Wójcicka Anna Małgorzata, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/328

Plakat wydany z okazji Nowego Roku 1978.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„22 lipca – Polska naszą troską, nadzieją i radością” – plakat propagandowy

Mosiński Marek, Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/222/1

Plakat propagandowy z 1987 roku autorstwa przedstawiciela polskiej szkoły plakatu, Marka Mosińskiego, wydany z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski (22 lipca). Święto to ustanowiono w 1945 roku na pamiątkę rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Obchodzone było do 1989 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„22 lipca – Święto Odrodzenia Polski” – plakat propagandowy

Płoza-Doliński Marek, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/103/2

Plakat propagandowy z 1987 roku autorstwa słynnego artysty, Marka Płozy-Dolińskiego, wydany z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski (22 lipca). Święto to ustanowiono w 1945 roku na pamiątkę rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Obchodzone było do 1989 roku.