wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„20 lat Huty im. Lenina” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Kuzianik Henryk, Krakowskie Zakłady Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/195/1

Plakat propagandowy wydany w 1969 roku, nawiązujący do budowy Huty im. Lenina.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„25 lat PRL – osiągnięcia ziemi krakowskiej” – plakat

Szostak Mieczysław, Krakowskie Zakłady Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/170

Plakat z 1969 roku, informujący o wystawie pt. "25 lat PRL - osiągnięcia ziemi krakowskiej".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Plakat krakowski” – plakat

Krakowskie Zakłady Graficzne (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/36

Plakat wydany w 25-lecie PRL-u (1969 r.), reklamujący wystawę pt. "Plakat krakowski".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Polski Ruch Filatelistyczny czci pamięć Włodzimierza Lenina” – plakat

Berdak Stefan, Krakowskie Zakłady Graficzne (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/147/1

Plakat informujący o wystawie filatelistycznej zorganizowanej ku pamięci Włodzimierza I. Lenina, prezentowanej w Krakowie w 1970 roku.