wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 MAJA” – plakat propagandowy

Kudaciak Iwona, Kudaciak Krzysztof, Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/94/2

Plakat propagandowy powstały w 1987 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„Ludowe Wojsko Polskie – Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego Święta” – plakat propagandowy

Kudaciak Iwona, Kudaciak Krzysztof, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/88/1

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku na okoliczność Dnia Wojska Polskiego, obchodzonego w okresie PRL-u dnia 12 października.