wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja – święto pracy i pokoju” – plakat

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/140

Plakat propagandowy powstały w 1975 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja – święto pracy i pokoju” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/311

Plakat propagandowy z 1980 roku, wydany z okazji święta 1 Maja. Na plakacie napis: "90 rocznica pierwszego pochodu", nawiązujący do pierwszych obchodów święta na ziemiach polskich, które miały miejsce w 1890 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917-1977 – Idee Wielkiego Października Sztandarem Walki o Pokój i Socjalizm” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/151/1

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku z okazji 60. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1975 – 1917” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/308

Plakat propagandowy wydany w 1975 roku z okazji 58. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„27 stycznia 1945 – wyzwolenie Oświęcimia przez Armię Radziecką” – plakat

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/277

Plakat propagandowy z 1975 roku, nawiązujący do wyzwolenia obozu w Oświęcimiu przez żołnierzy Armii Czerwonej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„55 rocznica powstania Komunistycznego Związku Młodzieży w Polsce” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Drukarnia Narodowa (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/218

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku na okoliczność 55. rocznicy powstania Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej (1922 r.). Na plakacie znajduje się logo Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej oraz napis: "ZSMP wiedzie swój rodowód z dorobku i doświadczeń postępowych organizacji polskiego ruchu młodzieżowego".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„57 rocznica powstania Armii Radzieckiej – na straży pokoju i wspólnoty socjalistycznej” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne | MPRL A-2/279

Plakat propagandowy wydany w 1975 roku, nawiązujący do utworzenia Armii Czerwonej w 1918 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„8 marca – »a tyś jest matka moja, kochanka i muza…«” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/79

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku z okazji Dnia Kobiet. Autor plakatu wykorzystał fragment wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. "Serwus, madonna".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„9 maja” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/117

Plakat propagandowy wydany w 1989 roku na okoliczność Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności, obchodzonego w okresie PRL-u dnia 9 maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„9.V.1945 Dzień Zwycięstwa” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/213

Plakat propagandowy wydany w 1975 roku na okoliczność Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności, obchodzonego w okresie PRL-u dnia 9 maja.