wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Ceramika z Miechocina – Wystawa – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie” – plakat reklamowy

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie | MPRL VBBN-1/1

Pakat reklamujący wystawę ceramiki (majolikowej) z Miechocina, eksponowaną w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Wystawa »rzeszowskie w pradziejach« – muzeum okręgowe w rzeszowie” – plakat reklamowy

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie | MPRL VBBN-1/4

Plakat reklamujący wystawę pt. "Rzeszowskie w Pradziejach", eksponowaną w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.