wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Gałecka Anna, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/171

Plakat propagandowy z 1976 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1978 – Szczęśliwego Nowego Roku” – plakat

Wójcicka Anna Małgorzata, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/328

Plakat wydany z okazji Nowego Roku 1978.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„55 lat ZMW RP „Wici” – sesja naukowa” – plakat propagandowy

Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia), NN | MPRL A-2/188/2

Plakat propagandowy wydany w 1983 roku, informujący o sesji naukowej zorganizowanej z okazji 55. rocznicy powstania Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici. Sesja naukowa odbywała się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 2 - 4 września 1983 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„75 lecie Ruchu Filatelistycznego w Polsce – 1893” – plakat

NN | MPRL A-2/319

Plakat wydany w 1968 roku z okazji 75-lecia Ruchu Filatelistycznego w Polsce.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„75. rocznica przyjazdu W. Lenina do Krakowa” – plakat reklamowy

Gałuszka Anna, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/49/2

Plakat wydany w 1987 roku, reklamujący filię Muzeum Lenina w Krakowie, która mieściła się przy ul. Królowej Jadwigi 41. W tym budynku od lipca do sierpnia 1912 roku zamieszkiwał wraz z rodziną Włodzimierz Iljicz Ulianow (Lenin). Filia Muzeum Lenina funkcjonowała tam w latach 1980-1989.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Dni Filmu Radzieckiego – listopad ’85” – plakat

NN | MPRL A-2/223

Plakat z 1985 roku promujący Dni Filmu Radzieckiego.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Dosyć!” – plakat propagandowy

NN | MPRL A-2/262/2

Plakat propagandowy zawierający hasło "Dosyć!".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Dzieje i kultura Pomorza Środkowego” – plakat

NN , Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa" Poznań (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/24

Plakat z 1969 roku reklamujący Muzeum Pomorza Środkowego w Koszalinie, z hasłem "Dzieje i kultura Pomorza Środkowego".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Generał Karol Świerczewski »Walter« – 1897-1947-1987” – plakat propagandowy

NN | MPRL A-2/266

Plakat propagandowy z 1987 roku, wydany na okoliczność 90. rocznicy urodzin i 40. rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Kultura Ludowa Pomorza – Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Młyn Zamkowy” – plakat

NN , Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa" Poznań | MPRL A-2/290

Plakat wydany w 1968 roku, reklamujący nowo otwarty Dział Etnograficzny Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, mieszczący się w Młynie Zamkowym.