wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„100 rocznica pierwszego w Polsce masowego procesu przeciw socjalistom w Krakowie 1880-1980 – Ludwik Waryński” – plakat propagandowy

Prądzyński Bohdan, Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/267

Plakat propagandowy wydany w 1980 roku na okoliczność 100. rocznicy procesu trzydziestu pięciu socjalistów, w tym przedstawionego na plakacie Ludwika Waryńskiego. Proces ten odbył się w 1880 roku w Krakowie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„1948-1988. Kongres Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej” – plakat

Prądzyński Bohdan, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakład Graficzny AGH (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/56/1

Plakat z 1988 roku, reklamujący wystawę zorganizowaną przez Muzeum Lenina i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„30 rocznica utworzenia RWPG” – plakat propagandowy

Prądzyński Bohdan, Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/251

Plakat propagandowy wydany w 1979 roku na okoliczność 30. rocznicy utworzenia Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Henryk Sienkiewicz 1846-1916” – plakat propagandowy

Prądzyński Bohdan, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne, Drukarnia Narodowa w Krakowie | MPRL A-2/272

Plakat propagandowy wydany w 1971 roku, upamiętniający Henryka Sienkiewicza.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Kraków – wspólne dobro wspólna odpowiedzialność” – plakat

Prądzyński Bohdan, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/336/1

Plakat wydany w 1984 roku z inicjatywy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, zachęcający do finansowego wsparcia tej instytucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Liga Obrony Kraju szkoli i wychowuje” – plakat propagandowy

Prądzyński Bohdan, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/198

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku, promujący działalność Ligi Obrony Kraju.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Maria Koszutska 1876-1931” – plakat propagandowy

Prądzyński Bohdan, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne, Drukarnia Wydawnicza w Krakowie | MPRL A-2/271

Plakat propagandowy wydany w 1971 roku, upamiętniający Marię Koszutską.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Muzea leninowskie na Ziemi Krakowskiej” – plakat

Prądzyński Bohdan, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/148

Plakat reklamujący muzea poświęcone osobie Włodzimierza I. Lenina, znajdujące się w Krakowie, Poroninie i Białym Dunajcu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„święto ludowe” – plakat propagandowy

Prądzyński Bohdan, Prasowe Zakłady Graficzne (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/132

Plakat propagandowy powstały w 1985 roku, wydany z okazji Święta Ludowego.