wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja – Klasa robotnicza ostoją pokoju na świecie” – plakat propagandowy

Pudełko Stanisław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa | MPRL A-2/314/1

Plakat propagandowy powstały w 1986 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„45 rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej – PPR – 1942” – plakat propagandowy

Pudełko Stanisław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/178

Plakat wydany w 1986 roku z okazji 45. rocznicy powstania PPR.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„69 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej – Dla dobra ludzkości i pokoju” – plakat propagandowy

Pudełko Stanisław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/126

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku z okazji 69. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Porozumienie wspólną sprawą Polaków” – plakat propagandowy

Pudełko Stanisław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/115

Plakat propagujący hasło porozumienia.