wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„160 rocznica urodzin Karola Marksa – 5.V.1978” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca | MPRL A-2/249

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku z okazji 160. rocznicy urodzin Karola Marksa.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917” – plakat propadandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/343

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku z okazji 61. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/99/2

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku, upamiętniający rewolucję październikową.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„20 lat Huty im. Lenina” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Kuzianik Henryk, Krakowskie Zakłady Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/195/1

Plakat propagandowy wydany w 1969 roku, nawiązujący do budowy Huty im. Lenina.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„25 lat PRL – osiągnięcia ziemi krakowskiej” – plakat

Szostak Mieczysław, Krakowskie Zakłady Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/170

Plakat z 1969 roku, informujący o wystawie pt. "25 lat PRL - osiągnięcia ziemi krakowskiej".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„30 rocznica ZMP” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/219

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku na okoliczność 30. rocznicy utworzenia Związku Młodzieży Polskiej (1948 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„40 lat PRL” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/131

Plakat propagandowy wydany w 1984 roku. Użyte na plakacie sformułowanie "40 lat PRL", sugerujące funkcjonowanie nazwy "PRL" od 1944 roku jest błędne. Nazwa "Polska Rzeczpospolita Ludowa" funkcjonowała w latach 1952–1989. Wcześniej nazwa państwa polskiego brzmiała "Rzeczpospolita Polska". W latach 1944-1989 komuniści propagandowo i potocznie stosowali też określenie "Polska Ludowa".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„Dni Krakowa u Kyewi (Дні Кракова у Києвi)” – plakat

Szostak Mieczysław | MPRL A-2/335/1

Plakat powstały w 1974 roku, reklamujący Dni Krakowa, odbywające się w Kijowie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Dni Leninowskie” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Drukarnia Narodowa w Krakowie, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/296/1

Plakat propagandowy wydany w 1981 roku, promujący Dni Leninowskie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Gazociąg Orenburski – symbol braterskiej współpracy krajów RWPG” – plakat propagandowy

Kornijasz Aleksander, Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Wydawnicza | MPRL A-2/288

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku, nawiązujący do budowy Orenburskiego Rurociągu Gazowego, „Sojuz”. Gazociąg zbudowano w latach 1975-1979 przy współudziale Polski Rzeczpospolitej Ludowej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Ludowej Republiki Bułgarii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Socjalistycznej Republiki Rumunii.