wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 MAJA – święto ludzi pracy” – plakat propagandowy

Terechowicz Włodzimierz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), PZG RSW "P-K-R" Ktw. (wytwórnia) | MPRL A-2/56

Plakat propagandowy powstały w 1977 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„5 I 1942 – PPR – partia walki o wyzwolenie narodowe i społeczne” – plakat propagandowy

Terechowicz Włodzimierz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/174

Plakat powstały w 1981 roku, nawiązujący do utworzenia Polskiej Partii Robotniczej dnia 5 stycznia 1942 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Nigdy więcej wojny i faszyzmu 1939-1979” – plakat propagandowy

Terechowicz Włodzimierz, Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/242

Plakat propagandowy wydany w 1979 roku na okoliczność 40. rocznicy wybuchu II wojny światowej.