wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maj” – plakat

Trepkowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/315/1

Powstała w 1984 roku reprodukcja plakatu propagandowego, który został zaprojektowany w 1954 roku przez Tadeusza Trepkowskiego, jednego z najsłynniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – Wrogów ludu zwyciężył rękami swymi lud” – plakat propagandowy

Trepkowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/46/1

Powstała w 1987 roku reprodukcja plakatu propagandowego, wydanego w 1953 roku z okazji 36. rocznicy rewolucji październikowej. Autorem plakatu jest Tadeusz Trepkowski, przedstawiciel polskiej szkoły plakatu. Reprodukcja została wydana z okazji 70. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Grunwald 1410 – Berlin 1945” – plakat propagandowy

Trepkowski Tadeusz, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza ( | MPRL A-2/208/1

Reprodukcja plakatu propagandowego zaprojektowanego w 1945 roku przez Tadeusza Trepkowskiego, jednego z najsłynniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Jedność robotników fundamentem siły i wolności Polski” – plakat propagandowy

Trepkowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/163/2

Powstała w 1986 roku reprodukcja plakatu propagandowego, który został zaprojektowany w 1948 roku przez Tadeusza Trepkowskiego, przedstawiciela polskiej szkoły plakatu.