wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Lenin i Armia” – plakat propagandowy

Troszczyńska Franciszka, WZGraf. | MPRL A-2/300

Plakat wydany w 1970 roku, reklamujący "Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Zespołu Estradowego Służby Inżynieryjno Budowlanej W.P.". Montaż, zatytułowany "Lenin i Armia", przygotowano z okazji 100. rocznicy urodzin Włodzimierza I. Lenina.