wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Lenin i Armia” – plakat propagandowy

Troszczyńska Franciszka, WZGraf. | MPRL A-2/300

Plakat wydany w 1970 roku, reklamujący "Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Zespołu Estradowego Służby Inżynieryjno Budowlanej W.P.". Montaż, zatytułowany "Lenin i Armia", przygotowano z okazji 100. rocznicy urodzin Włodzimierza I. Lenina.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„W 25 rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem” – plakat

Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), WZGraf. (wytwórnia) | MPRL A-2/180

Plakat propagandowy wydany z okazji 25. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.