wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja – Musimy iść szybciej naprzód!” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Jasiński Jarosław, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/185

Plakat propagandowy powstały w 1988 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917-1982 – 65 rocznica Wielkiego Października” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia), Wątroba Stefan | MPRL A-2/41/2

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku z okazji 65. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„45 rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej – PPR – 1942” – plakat propagandowy

Pudełko Stanisław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/178

Plakat wydany w 1986 roku z okazji 45. rocznicy powstania PPR.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„5 I 1942 – PPR – partia walki o wyzwolenie narodowe i społeczne” – plakat propagandowy

Terechowicz Włodzimierz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/174

Plakat powstały w 1981 roku, nawiązujący do utworzenia Polskiej Partii Robotniczej dnia 5 stycznia 1942 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„55 lat ZMW RP „Wici” – sesja naukowa” – plakat propagandowy

Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia), NN | MPRL A-2/188/2

Plakat propagandowy wydany w 1983 roku, informujący o sesji naukowej zorganizowanej z okazji 55. rocznicy powstania Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici. Sesja naukowa odbywała się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 2 - 4 września 1983 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Obronność i pokój

„Grunwald 1410 – Berlin 1945” – plakat propagandowy

Trepkowski Tadeusz, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza ( | MPRL A-2/208/1

Reprodukcja plakatu propagandowego zaprojektowanego w 1945 roku przez Tadeusza Trepkowskiego, jednego z najsłynniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Idee PRON – porozumienie i odrodzenie narodowe” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Polak Izabella, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/51

Plakat propagujący działalność Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Porozumienie wspólną sprawą Polaków” – plakat propagandowy

Pudełko Stanisław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/115

Plakat propagujący hasło porozumienia.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„PRON – Deklaracja wyborcza” – afisz

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/39/1

Afisz Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON) wydany w 1988 roku, dotyczący wyborów do rad narodowych, które zostały przeprowadzone 19 czerwca 1988 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Przyjaźń braterstwo współpraca” – plakat propagandowy

Mysyrowicz Witold, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia) | MPRL A-2/141

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku na okoliczność 42. rocznicy podpisania Układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską (21 kwietnia 1945 r.).