wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja – Praca warunkiem pomyślności narodu” – plakat propagandowy

Woźniak Wanda, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/53

Plakat propagandowy powstały w 1985 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – idee października przyszłością świata” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Furgo-Woźniak Wanda, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/98/1

Plakat wydany w 1986 roku, propagujący idee rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„Ziemie Zachodnie i Północne na zawsze przy macierzy” – plakat propagandowy

Woźniak Wanda, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/47

Plakat powstały w 1984 roku, propagujący przynależność do Polski terenów określanych jako Ziemie Zachodnie i Północne.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Zrodził nas czyn – ZWM 1943-1988” – plakat

Woźniak Wanda, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/48

Plakat powstały w 1987 roku z okazji 45. rocznicy utworzenia Związku Walki Młodych (1988 r.). Na plakacie zamieszczono zdjęcia Hanny Sawickiej i Jana Krasickiego - kolejnych Przewodniczących ZWM.