wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maj” – plakat

Trepkowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/315/1

Powstała w 1984 roku reprodukcja plakatu propagandowego, który został zaprojektowany w 1954 roku przez Tadeusza Trepkowskiego, jednego z najsłynniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja – najlepsze życzenia ludziom rzetelnej pracy” – plakat

Urbaniec Maciej, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/184

Plakat propagandowy z 1976 roku, autorstwa Macieja Urbańca, współtwórcy polskiej szkoły plakatu, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja – nasza praca największym bogactwem narodu” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Przygodzki Jerzy, Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/186

Reprodukcja plakatu propagandowego wydanego w 1962 roku, autorstwa słynnego artysty, Jerzego Przygodzkiego. Plakat został wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 MAJA – Pokój Praca Odrodzenie” – plakat propagandowy

Hibner Maciej, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/136/1

Plakat propagandowy z 1983 roku autorstwa Macieja Hibnera, współtwórcy polskiej szkoły plakatu, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Gdzie zbudują swój rodzinny dom jeśli ty zniszczysz wokół siebie wszystko” – plakat propagandowy

Parzyszek J., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/167

Plakat wydany w 1987 roku pod patronatem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), propagujący ochronę środowiska. Autorem fotografii zamieszczonej na plakacie jest fotografik Andrzej Ruciński.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„Wielki Październik – sztandar pokoju i wolności ludów!” – plakat propagandowy

Jasiński Jarosław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/149/1

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku z okazji rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„35 rocznica powstania PZPR 1948-1983” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia), Jasiński Jarosław | MPRL A-2/145

Plakat wydany w 1983 roku z okazji 35. rocznicy powstania PZPR.