wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Chroń piękno przyrody” – plakat

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Płoza-Doliński Marek, Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/55

Plakat z 1987 roku autorstwa słynnego artysty, Marka Płozy-Dolińskiego, propagujący ochronę środowiska.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Czas dla gospodarnych” – plakat propagandowy

Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” | MPRL A-2/254

Plakat wydany w 1987 roku, zawierający hasło "Czas dla gospodarnych".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Decyzja zapada w przedsiębiorstwie” – gazeta plakatowa

PZGraf. Łódź (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/52/1

Propagandowa gazeta plakatowa wydana w 1983 roku, zawierająca hasła: "Decyzja zapada w przedsiębiorstwie" i "Nic co można wykorzystać - nie powinno się marnować!".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Gazociąg Orenburski – symbol braterskiej współpracy krajów RWPG” – plakat propagandowy

Kornijasz Aleksander, Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Wydawnicza | MPRL A-2/288

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku, nawiązujący do budowy Orenburskiego Rurociągu Gazowego, „Sojuz”. Gazociąg zbudowano w latach 1975-1979 przy współudziale Polski Rzeczpospolitej Ludowej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Ludowej Republiki Bułgarii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Socjalistycznej Republiki Rumunii.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Gdzie zbudują swój rodzinny dom jeśli ty zniszczysz wokół siebie wszystko” – plakat propagandowy

Parzyszek J., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/167

Plakat wydany w 1987 roku pod patronatem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), propagujący ochronę środowiska. Autorem fotografii zamieszczonej na plakacie jest fotografik Andrzej Ruciński.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Kto decyduje o cenach?” – gazeta plakatowa

PZGraf. w Łodzi | MPRL VBBN-1/51/1

Propagandowa gazeta plakatowa wydana w 1983 roku, zawierająca hasło "Kto decyduje o cenach?".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Młodzież Ojczyźnie” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Wydawnicza w Krakowie, Wójcicka Anna | MPRL A-2/287

Plakat propagandowy wydany w 1981 roku, zawierający hasło "Młodzież ojczyźnie". Na plakacie przedstawiono pierwszą stronę projektu pt. „Podstawowe założenia reformy gospodarczej”, przygotowanego przez Komisję ds. Reformy Gospodarczej i wydanego w 1981 roku oraz wizerunki kart zegarowych, służących do kontroli czasu pracy pracowników. Na kartach napis "praca".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Myśl ekonomicznie” – plakat

Chodkiewicz-Świdrowa Ewa, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/226

Plakat wydany w 1978 roku, propagujący hasło "Myśl ekonomicznie".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Ochrona środowiska naturalnego” – plakat

Schneider Piotr, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/54

Plakat z 1987 roku autorstwa słynnego grafika, Piotra Schneidera, propagujący ochronę środowiska.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Gospodarka i przemysł

„Przedsiębiorstwo – najważniejsze” – gazeta plakatowa

PZGraf. Łódź | MPRL VBBN-1/27/1

Gazeta plakatowa wydana w 1983 roku, zawierająca hasło "Przedsiębiorstwo - najważniejsze".