wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Kraj Rad” – plakat

Hilscher Hubert, Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch" (wytwórnia) | MPRL A-2/216/2

Plakat reklamujący tygodnik "Kraj Rad", wydawany w latach 1958-1990. Autorem plakatu jest Hubert Hilscher, przedstawiciel polskiej szkoły plakatu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Kraków – miasto naszej wspólnej troski” – plakat

Darowska Zofia, Darowski Andrzej, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca | MPRL A-2/232/1

Plakat wydany w 1984 roku z inicjatywy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, zachęcający do finansowego wsparcia tej instytucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Kraków – światowe dziedzictwo kultury” – plakat propagandowy

Szyszko F., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/214/1

Plakat wydany w 1984 roku, promujący Kraków. Nawiązuje do wpisania Starego Miasta w obrębie dawnych murów, Wzgórza Wawelskiego oraz dzielnicy Kazimierz ze Stradomiem na Listę Światowego Dziedzictwa w 1978 roku. Stare Miasto było jednym z pierwszych dwunastu obiektów na świecie, które znalazły się na tej liście.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Kraków – wspólne dobro wspólna odpowiedzialność” – plakat

Prądzyński Bohdan, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/336/1

Plakat wydany w 1984 roku z inicjatywy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, zachęcający do finansowego wsparcia tej instytucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Kultura Ludowa Pomorza – Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Młyn Zamkowy” – plakat

NN , Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa" Poznań | MPRL A-2/290

Plakat wydany w 1968 roku, reklamujący nowo otwarty Dział Etnograficzny Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, mieszczący się w Młynie Zamkowym.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Lenin i Armia” – plakat propagandowy

Troszczyńska Franciszka, WZGraf. | MPRL A-2/300

Plakat wydany w 1970 roku, reklamujący "Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Zespołu Estradowego Służby Inżynieryjno Budowlanej W.P.". Montaż, zatytułowany "Lenin i Armia", przygotowano z okazji 100. rocznicy urodzin Włodzimierza I. Lenina.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Lenin w filatelistyce” – plakat reklamowy

Żakowicz Aleksander | MPRL A-2/80

Plakat reklamujący wystawę pt. "Lenin w filatelistyce", która została otwarta w październiku 1988 roku.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Lenin w Poroninie” – afisz

Mroszczak Józef, Pach Andrzej, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/116

Afisz powstały w 1963 roku, reklamujący Muzeum Lenina w Poroninie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Limanowianie – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca działający przy CPN” – plakat

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca | MPRL VBBN-1/46

Plakat wydany w 1980 roku, promujący Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Limanowianie".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Łódzka Prawda” – plakat

PZGraf. Łódź, J. Derkowski, M. Przybył, Cz. Wojciechowski | MPRL A-2/301/1

Plakat wydany w 1977 roku, reklamujący wystawę "Z rewolucyjnych tradycji prasy łódzkiej", prezentowaną w Muzeum Historii Miasta Łodzi w listopadzie 1977 r. Wystawę zorganizowano z okazji 60. rocznicy rewolucji październikowej. Na plakacie przedstawiona została pierwsza strona gazety "Łódzka Prawda" (numer z 8 marca 1936 r.).