wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Organizacje i aktywność społeczna

„Bądź gospodarzem swojego osiedla” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/326

Plakat wydany w 1980 roku, propagujący dbałość mieszkańców o osiedla.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Organizacje i aktywność społeczna

„Estetyka osiedli zależy od ich mieszkańców” – plakat propagandowy

Olesińska Bożena, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/253

Plakat wydany w 1979 roku, propagujący dbałość mieszkańców o estetykę osiedli.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Organizacje i aktywność społeczna

„Europejskie Zgromadzenie Młodzieży i Studentów – Warszawa 1976” – plakat propagandowy

Chyliński Henryk, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/310

Plakat propagandowy wydany w 1976 roku, promujący Europejskie Zgromadzenie Młodzieży i Studentów, którego obrady miały miejsce w 1976 roku w Warszawie.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Organizacje i aktywność społeczna

„ja ty my” – plakat propagandowy

Barecki Andrzej, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” (wytwórnia) | MPRL A-2/121

Plakat propagandowy wydany w 1987 roku. Autorami fotografii zamieszczonej na plakacie są K. Kupczyk i S. Sadowski.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Organizacje i aktywność społeczna

„Koło ZSMP kolektywem przyjaciół” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa | MPRL A-2/318/1

Plakat propagandowy z hasłem "koło ZSMP kolektywem przyjaciół". Koło było podstawowa strukturą organizacyjną Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Organizacje i aktywność społeczna

„Młodzieżowe socjalistyczne współzawodnictwo pracy – BPS” – afisz

Marcisz Przemysław, Bunsch Franciszek, Drukarnia Narodowa w Krakowie (wytwórnia), Wydział Propagandy KW PZPR w Krakowie | MPRL VBBN-1/19

Afisz wydany w 1968 roku, dotyczący współzawodnictwa o tytuł Brygady Pracy Socjalistycznej (BPS).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Organizacje i aktywność społeczna

„Mój sukces – socjalistycznej ojczyźnie” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne | MPRL A-2/233

Plakat propagandowy wydany w 1975 roku, promujący współzawodnictwo pt. "Mój sukces - socjalistycznej ojczyźnie", które zostało zorganizowane przez Federację Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Zwycięzcami współzawodnictwa w 1975 roku zostali harcerze z Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Organizacje i aktywność społeczna

„ZSMP. Jesteśmy Spadkobiercami” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/37/2

Plakat propagandowy wydany w 1986 roku, nawiązujący do połączenia Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej, które w 1976 roku zostały wcielone do utworzonego wówczas Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Organizacje i aktywność społeczna

IV Kongres ZBoWiD – plakat propagandowy

Śliwka Karol, Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/212/1

Plakat propagandowy wydany w 1969 roku na okoliczność IV Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, który odbywał się w Warszawie w dniach 19 - 20 września.