wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1945 – Ziemia Krakowska wyzwolona!”- plakat propagandowy

Dynda Józef, Wydział Propagandy KW PZPR w Krakowie, Krakowskie Zakłady Graficzne | MPRL A-2/305/1

Plakat propagandowy wydany w 1969 roku, upamiętniający wyzwolenie ziemi krakowskiej w ramach operacji wiślańsko-odrzańskiej (styczeń - luty 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„20 lat Huty im. Lenina” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Kuzianik Henryk, Krakowskie Zakłady Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/195/1

Plakat propagandowy wydany w 1969 roku, nawiązujący do budowy Huty im. Lenina.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„25 lat PRL – osiągnięcia ziemi krakowskiej” – plakat

Szostak Mieczysław, Krakowskie Zakłady Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/170

Plakat z 1969 roku, informujący o wystawie pt. "25 lat PRL - osiągnięcia ziemi krakowskiej".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„25 lat sportu w Polsce Ludowej” – plakat propagandowy

Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Luśtyk Bolesław, Chorzowskie Zakłady Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/199

Plakat propagandowy wydany w 1969 roku, chwalący aktywność sportową w Polsce Ludowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„25 rocznica wyzwolenia Krakowa i ziemi krakowskiej – 1945” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne | MPRL A-2/274/2

Plakat propagandowy wydany w 1970 roku z okazji 25. rocznicy wyzwolenia Krakowa i ziemi krakowskiej w ramach operacji wiślańsko-odrzańskiej (styczeń - luty 1945 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„50 rocznica powstania KPP” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/221

Plakat propagandowy wydany w 1968 roku na okoliczność 50. rocznicy powstania Komunistycznej Partii Polski (1918 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Zagraniczne

„53. Výročie Veľkého októbra – 1917-1970” – plakat propagandowy

Prudil K., Slovenský úrad pre tlač a informácie v Nakladateľstve Epocha (wytwórnia) | MPRL A-2/85

Plakat propagandowy wydany w 1970 roku w Czechosłowacji z okazji 53. rocznicy rewolucji październikowej. Na plakacie znajduje się wizerunek "Aurory" - rosyjskiego okrętu, spopularyzowanego jako symbol rewolucji październikowej w Rosji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„600 lat Polskiego Prawa Górniczego” – plakat

Bruchnalski Janusz, Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/50

Plakat powstały w 1968 roku z okazji rocznicy wydania z polecenia króla Kazimierza Wielkiego ordynacji zwanej Statutem Żup Krakowskich (22 kwietnia 1368 r.).

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„75 lecie Ruchu Filatelistycznego w Polsce – 1893” – plakat

NN | MPRL A-2/319

Plakat wydany w 1968 roku z okazji 75-lecia Ruchu Filatelistycznego w Polsce.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Kultura i sport

„Dymarki 68” – impreza archeologiczna w Słupi Nowej – plakat

Kłosowska-Natanson Maria, PTTK | MPRL VBBN-1/13/1

Plakat reklamujący imprezę archeologiczną "dymarki 68" , która odbyła się w Słupi Nowej w pow. kieleckim we wrześniu 1968 r.