wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja – najlepsze życzenia ludziom rzetelnej pracy” – plakat

Urbaniec Maciej, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Zakł. Offset (wytwórnia) | MPRL A-2/184

Plakat propagandowy z 1976 roku, autorstwa Macieja Urbańca, współtwórcy polskiej szkoły plakatu, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 MAJA – święto ludzi pracy” – plakat propagandowy

Terechowicz Włodzimierz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), PZG RSW "P-K-R" Ktw. (wytwórnia) | MPRL A-2/56

Plakat propagandowy powstały w 1977 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja – święto pracy i pokoju” – plakat

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia) | MPRL A-2/140

Plakat propagandowy powstały w 1975 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 Maja – święto” – plakat propagandowy

Rumiński Tomasz, Krajowa Agencja Wydawnicza, RSW "PKR" Okopowa | MPRL A-2/352

Plakat propagandowy powstały w 1976 roku, wydany z okazji święta 1 Maja. Wydruk stanowi lewą połowę plakatu, który zawiera hasło "1 Maja święto ludzi pracy".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/139/2

Plakat propagandowy powstały w 1978 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„1 maja” – plakat propagandowy

Gałecka Anna, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/171

Plakat propagandowy z 1976 roku, wydany z okazji święta 1 Maja.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„100 rocznica urodzin wielkiego patrioty i rewolucjonisty – Feliks Dzierżyński 11.IX.1877-20.VII.1926” – plakat propagandowy

Kornijasz Aleksander, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/250/1

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku z okazji 100. rocznicy urodzin Feliksa Dzierżyńskiego.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Okolicznościowe

„12 października – Święto Ludowego Wojska Polskiego” – plakat propagandowy

Dynda Józef, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/209

Plakat propagandowy wydany w 1976 roku na okoliczność Dnia Wojska Polskiego, obchodzonego w okresie PRL-u dnia 12 października.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„160 rocznica urodzin Karola Marksa – 5.V.1978” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca | MPRL A-2/249

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku z okazji 160. rocznicy urodzin Karola Marksa.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – 1977 – idee Wielkiego Października – wolność pokój socjalizm” – plakat propagandowy

Sawośko Igor, Krajowa Agencja Wydawnicza, PZG Bydg. | MPRL A-2/346

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku z okazji 60. rocznicy rewolucji październikowej.