wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Życie polityczne

„13 X ’85 – Wybory do Sejmu wspólną sprawą Polaków” – gazeta plakatowa

PZGraf. RSW w Łodzi (wytwórnia) | MPRL VBBN-1/17

Propagandowa gazeta plakatowa dotycząca wyborów parlamentarnych w Polsce w 1985 roku, mająca zachęcać do głosowania.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„160 rocznica urodzin Karola Marksa – 5.V.1978” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca | MPRL A-2/249

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku z okazji 160. rocznicy urodzin Karola Marksa.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„18 I 1945” – plakat propagandowy

Schneider Piotr, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie (wytwórnia), Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia) | MPRL A-2/104/2

Plakat propagandowy z 1986 roku autorstwa słynnego grafika, Piotra Schneidera, wydany z okazji rocznicy zdobycia Krakowa przez oddziały 1. Frontu Ukraińskiego w styczniu 1945 r. Na plakacie przedstawiony został marsz. Iwan Koniew, ówczesny dowódca 1. Frontu Ukraińskiego. W tle znajduje się Barbakan.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1905 – 80 rocznica rewolucji” – plakat propagandowy

Jędrzejczak Jerzy, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/306/1

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku z okazji 80. rocznicy wybuchu rewolucji 1905 - 1907.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – 1977 – idee Wielkiego Października – wolność pokój socjalizm” – plakat propagandowy

Sawośko Igor, Krajowa Agencja Wydawnicza, PZG Bydg. | MPRL A-2/346

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku z okazji 60. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – 70 rocznica rewolucji październikowej” – plakat propagandowy

Gajewski Marek, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca (wytwórnia) | MPRL A-2/40/1

Plakat propagandowy powstały w 1987 roku, wydany z okazji 70. rocznicy rewolucji październikowej. Na plakacie znajduje się wizerunek "Aurory" - rosyjskiego okrętu, spopularyzowanego jako symbol rewolucji październikowej w Rosji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – 71 rocznica rewolucji październikowej” – plakat propagandowy

Gromczakiewicz D., Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), RSW "P-K-R" PZGraf. Kielce (wytwórnia) | MPRL A-2/75/2

Plakat propagandowy wydany w 1988 roku z okazji 71. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – idee października przyszłością świata” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Furgo-Woźniak Wanda, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/98/1

Plakat wydany w 1986 roku, propagujący idee rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917 – Wrogów ludu zwyciężył rękami swymi lud” – plakat propagandowy

Trepkowski Tadeusz, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/46/1

Powstała w 1987 roku reprodukcja plakatu propagandowego, wydanego w 1953 roku z okazji 36. rocznicy rewolucji październikowej. Autorem plakatu jest Tadeusz Trepkowski, przedstawiciel polskiej szkoły plakatu. Reprodukcja została wydana z okazji 70. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917-1977 – Idee Wielkiego Października Sztandarem Walki o Pokój i Socjalizm” – plakat propagandowy

Lewczuk Sławomir, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Narodowa (wytwórnia) | MPRL A-2/151/1

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku z okazji 60. rocznicy rewolucji październikowej.