wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917-1982 – 65 rocznica Wielkiego Października” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset (wytwórnia), Wątroba Stefan | MPRL A-2/41/2

Plakat propagandowy wydany w 1982 roku z okazji 65. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917-1984 – 67 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset, Hołdanowicz Leszek | MPRL A-2/344

Plakat propagandowy wydany w 1984 roku z okazji 67. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917” – plakat propadandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza, Drukarnia Narodowa | MPRL A-2/343

Plakat propagandowy wydany w 1978 roku z okazji 61. rocznicy rewolucji październikowej.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917” – plakat propagandowy

Szostak Mieczysław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca w Krakowie (wytwórnia) | MPRL A-2/99/2

Plakat propagandowy wydany w 1985 roku, upamiętniający rewolucję październikową.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1917” – plakat propagandowy

Klag Wacław, Krajowa Agencja Wydawnicza (wytwórnia), Warszawska Drukarnia Akcydensowa (wytwórnia) | MPRL A-2/39/1

Powstała w 1987 roku reprodukcja plakatu upamiętniającego rewolucję październikową. Oryginalny plakat został wydany w 1981 roku z okazji 64. rocznicy rewolucji.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1918 – 1988 – zawsze Polska” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Zakł. Offset | MPRL A-2/284

Plakat propagandowy z 1988 roku, wydany z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1918-1982 – 64 rocznica odzyskania niepodległości Polski” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawska Drukarnia Akcydensowa-offset | MPRL A-2/356

Plakat propagandowy z 1982 roku, wydany z okazji 64. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na plakacie zacytowano fragment Dekretu Rady Komisarzy Ludowych RFSRR z 29 sierpnia 1918 r.: "Wszystkie układy i akty zawarte przez rząd b. Cesarstwa Rosyjskiego z rządami Królestwa Pruskiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego, dotyczące rozbiorów Polski, zostają zniesione niniejszym w sposób nieodwołalny". Pod cytatem napis: "Włodzimierz Lenin".

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1923-1973 – w 50 rocznicę powstania krakowskiego” – plakat propagandowy

Pędziałek Leonard, Drukarnia Narodowa, Krajowa Agencja Wydawnicza | MPRL A-2/337/1

Plakat propagandowy wydany w 1973 roku na okoliczność 50. rocznicy zamieszek krakowskich, które miały miejsce 6 listopada 1923 r.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1943 Lekcja Stalingradzka” – plakat propagandowy

Krajowa Agencja Wydawnicza, Osakowski Zdzisław | MPRL A-2/304

Plakat propagandowy wydany w 1983 roku na okoliczność 40. rocznicy zakończenia bitwy pod Stalingradem (23 sierpnia 1942 - 2 lutego 1943 r.). Bitwa zakończyła się zwycięstwem ZSRR.

wizerunek obiektu

Plakaty, afisze: Rocznicowe

„1945 – Ziemia Krakowska wyzwolona!”- plakat propagandowy

Dynda Józef, Wydział Propagandy KW PZPR w Krakowie, Krakowskie Zakłady Graficzne | MPRL A-2/305/1

Plakat propagandowy wydany w 1969 roku, upamiętniający wyzwolenie ziemi krakowskiej w ramach operacji wiślańsko-odrzańskiej (styczeń - luty 1945 r.).