„Gazociąg Orenburski – symbol braterskiej współpracy krajów RWPG” – plakat propagandowy

POPRZEDNI OBIEKT NASTĘPNY OBIEKT WRÓĆ DO SPISU MUZEALIÓW POBIERZ WIZERUNEK
ico-red-zin.png

MPRL A-2/288

ico-red-zin.png

1977

ico-red-zin.png

Papier

ico-red-technique.png

druk

ico-red-dimensions.png

99.0 cm x 67.0 cm

Opis

Plakat propagandowy wydany w 1977 roku, nawiązujący do budowy Orenburskiego Rurociągu Gazowego, „Sojuz”. Gazociąg zbudowano w latach 1975-1979 przy współudziale Polski Rzeczpospolitej Ludowej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Ludowej Republiki Bułgarii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Socjalistycznej Republiki Rumunii.

Obiekt o nieustalonych autorskich prawach osobistych i/lub majątkowych. Osoby, które posiadają ewentualne informacje o prawach autorskich, uprzejmie proszone są o kontakt. Dane kontaktowe: Muzeum PRL-u (w organizacji), os. Centrum E1, 31-934 Kraków (adres pocztowy), cyfrowezbiory@mprl.pl (adres mailowy).

WRÓĆ DO SPISU